Interactief seminar The Cognitive Horse 15 Juni België

Saturday, 15 June, 2019 - 14:00

Over ethologie, ethiek en de paard-mens relatie. 
Over Human-Animal studies, het perspectief van het paard en een veranderend paradigma. 

Learning Animals interactief seminar "The Cognitive Horse" (Het Cognitieve Paard)

Een seminar naar de oorspronkelijke titel van het baanbrekende boek Equus Lost? Een Nederlands gesproken seminar die deze keer specifiek zal gaan over de wereld van het paard en het belang van een evolutie in de relatie tussen paarden en mensen. De volgende onderwerpen zullen ter sprake komen, als ook een kwaliteitservaring in de praktijk door José De Giorgio-Schoorl voor de paarden die op de locatie wonen. 

- De aandacht van een paard. 
- Dierwetenschap: Blessing or Curse. Het probleem van de huidige kennisontwikkeling.
- De familie van een paard.
- Het wel- en niet zijn van paarden in paardencoaching en andere therapeutische ontwikkelingen. 
- Groeien naar een nieuw begrip van samenleven. 
- De Learning Horse opleiding binnen de Human-Animal Studies.

Een middag op reis naar het Cognitieve Paard. Inspirerend. Baanbrekend. Voor wie vérder wil. 

De seminar is een boeiende middag die stof tot nadenken meegeeft, en richting geeft voor diegenen die zoeken naar een relatie waarin de mens niet centraal staat, maar waarin je kunt leren wat het betekent om naar een inclusief samen-leven te groeien. 

Voor wie geinteresseerd is in deelname is het volgen van een introductie-lezing een voorwaarde. Dit kan op 19 April (online), 18 Mei (online) of op 15 Juni (De Panne, België) in de ochtend.

Wie geinteresseerd is in de opleidingen van Learning Animals kan de lezingen en het seminar volgen als goede voorbereiding. De kosten die voor de genoemde lezingen betaald zijn worden afgetrokken van de opleiding-inschrijfkosten voor de eerstvolgende opleiding van 2019. Meer informatie over de eerstvolgende opleiding volgt April 2019. De start zal in het najaar van 2019 zijn, in België. 

Seminar The Cognitive Horse

Zaterdag 15 Juni 2019 | 14.00 - 17.30 | De Panne, België | Kosten deelname: 65,- Euro. 

Aanmelden: Inschrijfformulier Het Cognitieve Paard

Het seminar is een introductie op de studie Learning Horse. Een van de basistrajecten van de Learning Animals opleidingen. 

Van de schrijvers van Equus Lost? (The Cognitive Horse) het boek dat wereldwijd voor eye-openers en discussie zorgt. Het boek dat inspireert, een leidraad is. Een boek dat haaks staat op alles waar de mens tot nu toe aan gewend is: Het boek dat niet gaat over zoeken naar verbetering binnen een mensgericht kader, maar dat ruimte maakt om opnieuw onze relatie met paarden te begrijpen, vanuit het paard-perspectief.