introductieworkshop Learning Animals

Sunday, 7 December, 2014 - 13:00

Leren over de dier-mens relatie.

In de Learning Animals benadering staat een gelijkwaardige interactie tussen dier en mens centraal - zonder dominantie of hiërarchie, zonder training en conditionering.

Dit vraagt om inzicht in de eigen-waarde van dieren (intrinsieke waarde), inzicht in hun eigen ervaringsbehoeften, naast kennis van de cognitie van dieren; de manier waarop ze met informatie omgaan en ervaringen verwerken. Het heeft echter ook te maken met de verschuivingen in de maatschappij ten aanzien van normen en waarden binnen de menselijke samenleving met dieren.

De behoefte om hier meer over te leren komt steeds meer naar voren, daarom heeft Learning Animals besloten maandelijks een introductie-workshops te houden, voor iedereen die geinteresseerd is in de dier-mens relatie, dierenwelzijn, de studie van de human-animal bond en de ontwikkelingen daarbinnen. Schrijf je in en ga op ontdekkingsreis naar de origine van de dier-mens relatie.

Details en Meer informatie