Vanuit de aandacht van een dier 15 Juni België

Saturday, 15 June, 2019 - 10:00

Een nieuwe kijk op samen-leven. Over relaties die vrij zijn van verwachtingen en automatismen. Gebaseerd op de kennis van de mentale, emotionele en sociale behoeften en vermogen van een ieder dier (menselijke dieren inbegrepen).

Een lezing waardoor je verder kijkt, niet alleen door nieuwe inzichten, maar vooral door het afbreken van oude aannames. 

Kijken vanuit de aandacht van een dier

Want de vraag is wat nieuwe kennis doet? Waarborgen van kwaliteitservaringen van andere dieren, of het ontwikkelen van een geavanceerder gebruik? Verdiepen van relaties? Of het vergroten van verwachtingen? Daarom geeft Learning Animals introductie-lezingen, voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen mensen en andere dieren en de ontwikkelingen daarbinnen, waarin een gelijkwaardige relatie tussen mensen en andere dieren centraal staat en waarin inzicht wordt verkregen welke vragen je je kunt stellen ten aanzien van de groeiende interesse en huidige ontwikkelingen.

Vragen waar antwoord op wordt gegeven zijn onder andere:

- Welke verschuivingen vinden er plaats binnen de normen en waarden van de maatschappij t.o.v. onze samenleving met andere dieren?

- Welke impact heeft het antropocentrische denken hierin?

- Waarom is het belangrijk voor het welzijn van mensen en andere dieren om de dominantie-overtuiging en het manipuleren van het gedrag van een dier los te laten, en aandacht te hebben voor sociale relatie-dynamiek?

- Wat houden de Learning Animals-opleidingen over cognitie bij dieren en de Animality Studies in?

- Hoe kun je in het dagelijks leven beginnen met het herkennen van de eigen aandacht van een ander dier?

De relatie met een paard zonder leiderschap, zonder romantische projecties, een hond de ruimte geven om eigen vragen te stelllen, de ethische kant van ontwikkelingen van dier-geassisteerde activiteiten (bijvoorbeeld in de zorg); de introductie-lezing zijn een bron van inzicht, bewustwording, reflectie en inspiratie, Moving On naar een samenleving waarin kwaliteitsbelevingen centraal staan voor iedereen.

Feedback vanuit eerdere edities:  "Is het vanzelfsprekend dat dieren altijd ten dienste staan van de mens? Mogen wij dieren gebruiken omdat de mens nu eenmaal het hoogst op de ladder staat? Is dat wel zo? Wat als we onze hond, onze kippen, paarden, varkens, geiten en alle andere niet-menselijke dieren eens zouden zien als individuen met een eigen denkwereld en gevoelsleven? Een introductielezing bij Learning Animals laat je niet onberoerd." [R. C. ] "Een heleboel stof om over na te denken." [A.S.]

Lezingzaterdag 15 Juni 2019 | 10:00 - 13:00 | Locatie De Panne, België

kosten voor deelname 45,- Euro | Te betalen via paypal of (internationale) bankoverschrijving. Details en factuur volgen na bevestiging. 

Maximum aantal deelnemers: 12

Inschrijven via: online-inschrijving 

We are all Learning Animals

De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de benodigde communicatie betreffende het genoemde event. Overige informatie over initiatieven van Learning Animals volgt alleen op verzoek.