Lezing - Kijken vanuit de aandacht van een dier

Sabato, 18 Novembre, 2017 - 18:00

Kijken vanuit de aandacht van een dier

Er is steeds meer behoefte om inzicht te krijgen in de intrinsieke waarde van niet-menselijke dieren, hun capaciteiten en behoeften, maar ook een behoefte aan inzicht in de verschuivingen in de maatschappij ten aanzien van normen en waarden binnen de menselijke samenleving met dieren. Want wat doet de mens met meer kennis van dieren? Waarborgen van kwaliteitservaringen van dieren, of het ontwikkelen van een geavanceerder gebruik van andere dieren? Daarom geeft Learning Animals introductie-lezingen, voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen mensen en andere dieren en de ontwikkelingen daarbinnen, waarin een gelijkwaardige relatie tussen mensen en andere dieren centraal staat.

Vragen waar antwoord op wordt gegeven zijn onder andere:

- Welke verschuivingen vinden er plaats binnen de normen en waarden van de maatschappij t.o.v. onze samenleving met andere dieren?

- Welke impact heeft het antropocentrische denken hierin?

- Waarom is het belangrijk voor het welzijn van mensen en andere dieren om de dominantie-overtuiging en het manipuleren van het gedrag van een dier los te laten, en aandacht te hebben voor sociale relatie-dynamiek?

- Wat houden de Learning Animals-opleidingen over cognitie bij dieren en de zoöantropologische benadering in?

De relatie met een paard zonder leiderschap, een hond de ruimte geven om eigen vragen te stelllen, de ethische kant van ontwikkelingen van dier-geassisteerde activiteiten (bijvoorbeeld in de zorg); de introductie-lezing zijn een bron van inzicht, bewustwording, reflectie en inspiratie, Moving On naar een samenleving waarin kwaliteitsbelevingen centraal staan voor iedereen.

Feedback vanuit eerdere edities:  "Is het vanzelfsprekend dat dieren altijd ten dienste staan van de mens? Mogen wij dieren gebruiken omdat de mens nu eenmaal het hoogst op de ladder staat? Is dat wel zo? Wat als we onze hond, onze kippen, paarden, varkens, geiten en alle andere niet-menselijke dieren eens zouden zien als individuen met een eigen denkwereld en gevoelsleven? Een introductielezing bij Learning Animals laat je niet onberoerd." [R. C. ] "Een heleboel stof om over na te denken." [A.S.]

Eerstvolgende data: 

Lezing zaterdag 18 november 2017

kosten voor deelname 45,- Euro (incl. btw) | Locatie Oss | Tijdstip 18.00 - 21.30

Inschrijven via: online-inschrijving 

We are all Learning Animals