Kennis die verder reikt

  • Posted on: 14 September 2018
  • By: Jose

Uit een interview met Learning Animals in 2014:

Juist het essentiële is dat ieder zijn eigen ontwikkeling heeft, ieder mens en ieder ander individueel dier. [José De Giorgio, tijdschrift Onkruid, gepubliceerd Januari 2015]

Als je een vogel ziet, vraag je je af waar de vogel naar kijkt. Of je merkt ineens de nieuwsgierigheid van koeien op, terwijl je al tientallen keren koeien in de wei hebt zien staan zonder dat je nadacht over de belevingswereld van een koe. Zo ga je zelf ook de wereld anders beleven.” Je kunt je voorstellen dat je met deze benadering niet enkel en alleen leert hoe je dieren anders moet behandelen, maar je leert hoe je anders naar de wereld kunt kijken. De veranderingen die José omschrijft, zijn veranderingen die je terugbrengen naar de essentie, naar je eigen groei en kernwaarde.

Het Learning Animals Instituut zet zich in om ruimte te maken in een cultuur die zichzelf heeft vast-geoptimaliseerd. Een cultuur waarin een mens voor zichzelf en voor andere dieren, eerder zoekt naar aanpassing, standaardisering van expressies, in plaats van het kunnen versmelten met het ervaren van een Ander, ruimte vinden voor eigen expressie en ontwikkeling van passie voor het beleven, júíst van het individuele anders-zijn.