Lezing - Kijken vanuit de aandacht van een dier

  • Posted on: 20 July 2014
  • By: Jose

Kijken vanuit de aandacht van een dier

Er is steeds meer behoefte om inzicht te krijgen in de intrinsieke waarde van dieren, maar ook in de verschuivingen in de maatschappij ten aanzien van normen en waarden binnen de menselijke samenleving met dieren. Daarom geeft Learning Animals introductie-lezingen, voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen mensen en andere dieren en de ontwikkelingen daarbinnen.

Vragen waar antwoord op wordt gegeven zijn onder andere:

- Welke verschuivingen vinden er plaats binnen de normen en waarden van de maatschappij t.o.v. onze samenleving met andere dieren?

- Welke impact heeft het antropocentrische denken hierin?

- Waarom is het belangrijk voor het welzijn van mensen en andere dieren om de dominantie-overtuiging en het manipuleren van het gedrag van een dier los te laten, en aandacht te hebben voor sociale relatie-dynamiek?

- Wat houden de Learning Animals-opleidingen over cognitie bij dieren en de zoöantropologische benadering in?

De relatie met een paard zonder leiderschap, een hond de ruimte geven om eigen vragen te stelllen, de ethische kant van ontwikkelingen van dier-geassisteerde activiteiten (bijvoorbeeld in de zorg); de introductie-lezing zijn een bron van inzicht, bewustwording, reflectie en inspiratie, Moving On naar een samenleving waarin kwaliteitsbelevingen centraal staan voor iedereen.

Feedback vanuit eerdere edities: "een heleboel stof om over na te denken."

Eerstvolgende data: 

Lezing zondag 26 februari 2017

Inschrijven via: online-inschrijving | kosten voor deelname 35,- Euro (incl. btw) | Locatie Learning Animals Nistelrode | Tijdstip 13.00 - 16.30

We are all Learning Animals