Learning Dog

Learning Dog | Meer Hond – Meer Mens – Meer Samen 
Opleiding Learning Dog, Basistraject van de Learning Animals Animaliteit-studies

Aandacht voor welzijn, cognitief leren en het ontwikkelen van de hond-mens relatie, vanuit een gelijkwaardig perspectief.

Uitgangspunt:
De hond als eigen individu staat centraal in deze basisstudie Learning Dog©. En daarmee het belang van de hond als subject, met een eigen beleving en hoe belangrijk de ruimte is om aan te sluiten bij iemand's beleving. Niet alleen tussen mens en hond, maar ook tussen honden onderling. Het belang van een cognitieve, sociale context is van grote invloed op de mogelijkheden van een hond om zichzelf te ontwikkelen - zichzelf te zijn - niet alleen als pup, maar zijn hele leven lang, ook op hoge leeftijd. 

Vanuit kennis en praktische toepassing ontwikkel je inzichten die duidelijk maken hoe je via het erkennen van de subjectiviteit van ervaren, ervarend leren, en het waarborgen van cognitieve capaciteiten van een hond, diepgang en betekenis kan geven aan de relatie. Hoe de relatie-dynamiek ontstaat. En hoe je handvatten kunt ontwikkelen voor een interactie die rekening houdt met de fysieke, emotionele en mentale belevingswereld van honden. Trainen maakt plaats voor samen-leven, vanuit de Learning Animals visie waarin ruimte vinden en bewaken voor eigen expressie en individuele ontplooing centraal staan. 

Bij een gelijkwaardige relatie draait het om tweerichtingsverkeer. Daar lijken we ons steeds minder van bewust omdat we meestal bezig zijn om gedrag van dieren te controleren en te trainen op specifiek gedrag. In de Learning Animals studies wordt de aandacht teruggebracht naar tweerichtingsverkeer en naar de betekenis van een gelijkwaardige interactie, dus zonder dominantie of hiërarchie, maar ook zonder verwachtingen. Een unieke opleiding die baanbrekende inzichten geeft om daadwerkelijk in een gedeelde cultuur te groeien, mens en hond, in plaats van een hond die zich moet leren aanpassen aan een menselijke maatschappij. Essentieel in een maatschappij waarin we verleren wat een eigen beleving is.

Learning Dog is een avantguarde opleiding, een basisstudie in Animaliteit die zich continue ontwikkelt in een wereld met groeiende aandacht voor het dier als individu. Een opleidigingstraject vol nieuwe inzichten, die breken met de nog gangbare overtuigingen en gewoonten in een cultuur waarin de mens nog vaak centraal staat.

"Elke les ontvang je nieuwe zeer inspirerende informatie. Maar dan ook echt nieuwe informatie. Er is geen referentie kader waar je mee kunt vergelijken. Informatie die je in geen enkel andere opleiding/studie terug vindt. Wanneer je al deze nieuwe informatie begrijpt met je mind, ga je deze integreren. Diep, heel diep integreren, tot in elke cel van je lichaam." [Learning Dog deelnemer 2015 - na twintig jaar een hondenschool te hebben gehad]

Een studie die de basis legt voor een verandering in ons samen-leven met andere dieren, waarin zowel mens als hond de mogelijkheid hebben om zich in de relatie vrij uit te drukken, om het leven te kunnen ervaren. Dit vraagt om het loslaten van verwachtingen en de behoefte aan controle. Persoonlijke groei is voor de deelnemers dan ook een belangrijke factor in dit opleidingstraject. 

De prestatiegerichte benadering maakt plaats voor ervaringsgericht leren. Het gaat er niet om wat je bereikt, maar hoe je daar samen naartoe groeit.

Een ‘must’ voor iedereen die zich wil verdiepen in een veranderende, moderne en ethische benadering van samenleven met andere dieren en die zich wil ontwikkelen in de eigen relatie met andere dieren.

Programma:
Het opleidingsprogramma is actueel, innovatief en nieuwe inzichten en ontwikkelingen worden doorlopend in het programma meegenomen, mede doordat de oprichters van Learning Animals zich dagelijks internationaal inzetten en bijdragen, zowel op academisch als op praktijk-niveau, aan een groeiend bewustzijn voor dierenwelzijn. 

De verschillende modules benadrukken het belang van kennis van cognitie en van relatie-dynamiek, en leren je te laten kijken vanuit het oogpunt van de hond, de hond als individu (want elke hond is anders en uniek) en daar ook in de praktijk vanuit te kunnen gaan. Je leert de betekenis van de eigen emotionele, cognitieve en sociale capaciteiten van honden, en deze te waarborgen, of te helpen herstellen indien beinvloedt door eerdere ervaringen. De Learning Dog is een basis Animaliteit-Studie, voor het leren eigen maken en herkennen van de inzichten binnen de eigen relatie. Voor professionele toepassing zijn er na de basisopleiding verdiepingstrajecten mogelijk (o.a. Learning Human en het Learning Animals Internationale Netwerk voor verdieping en veranderingsondersteuning). 

De Learning Animals opleidingen zijn internationaal erkend binnen het gebied van de Human-Animal studies en richtinggevend als Animality-Study.

Module 1: Animal Ethics in the interspecies relationship

Dier-ethiek en de ontwikkeling van de dier-mens relatie, verder leren kijken dan het menselijke referentie kader.

Module 2: Principles of Cognitive Ethology

Geschiedenis van gedragstudies - De impact van het Behaviorisme en de ontwikkeling van Cognitive Ethology. Hoe conditionering groei begrenst

Module 3: Dialogue and Relationship

Dialoog en Sociale dynamiek, persoonlijke groei deelnemers voor relatie-ontwikkeling

Module 4: Cognition and Learning

Cognitie, Leren, en Kwaliteitsbelevingen van honden. De menselijke verwachtingen voorbij.

Module 5: Problem Experiences

Probleem begrijpen en situaties faciliteren, aansluiten bij de aandacht van de individuele hond

Module 6: Ethics and Coherence in daily life and Exam

Ethiek in de praktijk en Examen

Opbouw en Kosten:
De 2018/2019 editie zal plaatsvinden in Amersfoort Nederland. De opleiding bestaat uit 12 lesdagen, verdeeld over zes weekenden, die ongeveer om de vier weken zullen plaatsvinden, plus 1 individuele sessie van een uur, deze wordt via een online platform georganiseerd en wordt afgestemd op de individuele agenda en behoeften van de deelnemer. De opleiding is gebaseerd op Nederlands als voertaal, de hand-outs zijn voornamelijk Engels en Dr. Francesco De Giorgio zal zelf een aantal bijdragen leveren in goed te volgen Engels. 

Kalender 2018/2019:  

Module 1:          Animal Ethics in the interspecies relationship

Zaterdag 10 November 2018, 10.00 - 13.00 | 13.45 - 17.00
Zondag 11 November 2018, 10.00 -13.00 | 13.30 - 16.00

Module 2:           Principles of Cognitive Ethology

Zaterdag 8 December 2018, 10.00 - 13.00 | 13.45 - 17.00
Zondag 9 December 2018, 10.00 -13.00 | 13.45 - 17.00

Module 3:          Dialogue and Relationship

Zaterdag 12 Januari 2019, 10.00 - 13.00 | 13.45 - 17.00
Zondag 13 Januari 2019, 10.00 - 13.00 | 13.45 - 17.00

Module 4:           Cognition and Learning

Praktijkdagen met Dr. Francesco De Giorgio

Zaterdag 9 Februari 2019, 10.00 - 13.00 | 13.45 - 17.00
Zondag 10 Februari 2019, 10.00 - 13.00 | 13.45 - 17.00

Module 5:           Problem Experiences

9-10 Maart 2019

Zaterdag 9 Maart 2019, 10.00 - 13.00 | 13.45 - 17.00
Zondag 10 Maart 2019, 10.00 - 13.00 | 13.45 - 17.00

Module 6:           Ethics and Coherence in daily life and Exam

6-7 April 2019

Zaterdag 6 April 2019, 10.00 - 13.00 | 13.45 - 17.00
Zondag 7 April 2019, 10.00 - 13.00 | 13.45 - 17.00

Tijdens de studie zullen er mogelijkheden ontstaan om ervaringen op te doen met 'eigen' honden. Deze ervaringingsmomenten worden tijdens de opleiding in overleg met de deelnemers ingepland en afgesproken, waarbij het waarborgen van de kwaliteitsbeleving van iedereen, honden en mensen, centraal staat. Dat betekent dat het in eerste instantie voor de hond interessant moet zijn en constructief. Er worden nooit onbekende honden met elkaar in contact gebracht. De thuiservaringen van deelnemers worden tijdens de opleiding geintegreerd in de lesstof, zodat de deelnemer steeds meer zicht krijgt op de eigen specifieke relaties en individuele behoeften van de hond(en). Het is niet noodzakelijk om op het moment van het volgen van de opleiding met andere dieren samen te leven. De opleiding gaat niet uit van 'oefenen' maar van leren beleven.  

De kosten van de opleiding bedragen 2.300,- euro inclusief inschrijfkosten (200,- euro), lesmateriaal, een individuele persoonlijke groei-sessie (online) en inclusief 21%BTW. Termijnbetaling is mogelijk zonder extra kosten. Koffie en thee pauzes zijn inbegrepen.  

Een certificaat van deelname wordt aan het einde van het opleidingstraject na afronding van het examen uitgereikt.

Uiterlijke datum betaling inschrijfgeld: 15 oktober 2018: 200,- euro 
(bevestiging van deelname is pas definitief na ontvangst inschrijfgeld !)

De (overige) betalingstermijnen zijn:

Inschrijving: 15 oktober 2018 | 200,- Euro

Termijn 1: 15 november 2018 | 525,- Euro

Termijn 2: 15 december 2018 | 525,- Euro

Termijn 3: 15 januari 2019 | 525,- Euro

Termijn 4: 15 februari 2019 | 525,- Euro

Wat de opleiding je brengt:  

Je leert hoe je door het waarborgen van de cognitieve capaciteiten van honden kunt werken aan welzijn en kwaliteitsbelevingen, ook in minder makkelijke situaties. Je leert hoe de relatie-dynamiek zich ontwikkelt, en wat je daar zelf in kunt betekenen en hoe je binnen je eigen interactie rekening kunt houden met gelijkwaardigheid. Een reis van intrigerende kennis en inspirerende praktijk, van anders kijken naar ons samenleven met andere dieren en naar de wereld van honden met hun eigen individuele perceptie, hun eigen belevingen, emoties en cognitie.

Leer hoe een hond leert, hoeveel behoefte honden hebben om te onderzoeken en om samen met andere honden te ervaren, hoe een hond zijn relatie met andere honden en met de mens beleeft. De nadruk ligt op het zelf kunnen toepassen van concepten in de praktijk en de mogelijkheid om zelf een relatie te ontwikkelen vanuit gelijkwaardigheid in plaats van een interactie gebaseerd op gedragstraining.

Na de opleiding Learning Dog is een Learning Human© verdiepingstraject mogelijk (leren omdenken binnen een professionele context en leren te garanderen van gelijkwaardigheid en kwaliteitsbelevingen binnen activiteiten waarbij ook andere mensen betrokken zijn). Iedereen die een Learning Animals opleiding heeft afgerond heeft tevens de mogelijkheid om zich via individuele verdiepingsdagen of consults blijvend verder te ontwikkelen.    

Vragen / Inschrijving:

Inschrijving: Inschrijven is mogelijk nadat een telefonische intake heeft plaatsgevonden en na het volgen van een introductieworkshop, die het gehele jaar door gegeven worden. De Learning Animals studie gaat over een verschuiving van een paradigma. Op een andere manier leren kijken naar niet-menselijke individuen. Dit gaat gepaard met een persoonlijk groeitraject en bewust-zijn ten aanzien van onze huidige samenleving. De introductieworkshop geeft een goed beeld van wat dat betekent, en welke kennis en inzichten je je tijdens de opleiding zult eigen maken. 

De inschrijvingstermijn voor de Learning Dog - Animal study sluit zes weken voor start van de opleiding. Het minimum aantal deelnemers voor deze editie is 6, het maximum aantal deelnemers is 12 personen !

Heb je vragen, wil je meer informatie over de Learning Dog opleiding, we beantwoorden ze graag.  

06-44834881

info@learning-animals.org

Ben je geïnteresseerd in dit opleidingstraject? Vraag dan een intake-gesprek aan, of neem contact op voor een gedetailleerd programma.