Learning Horse

Paarden leren begrijpen vanuit hun eigen perspectief 

Opleiding Learning Horse 

De basis-studie van Learning Animals in Dier-Ethiek, Ethologie en Animaliteit - Aandacht voor welzijn, cognitie en het ontwikkelen van de paard-mens relatie

Uitgangspunt:
In alle activiteiten van Learning Animals staat tweerichtingsverkeer centraal ­- een gelijkwaardige interactie, zonder dominantie of hiërarchie, zonder training op specifiek gedrag of conditionering. Learning Horse© is een opleiding met met als uitgangspunt dat zowel mens als paard de mogelijkheid vindt om zich uit te drukken vanuit intrinsieke motivatie, zichzelf te ontwikkelen, en om zijn/haar eigen ervaringen te beleven. Deze gelijkwaardige relatie vraagt om onder andere:

  • leren en kennis opdoen over de cognitie van paarden, ezels, en dierlijke cognitie in het algemeen,
  • begrijpen van socio-cognitieve behoeften van paarden en de waarde van een stabiele context,
  • begrijpen van de intrinsieke waarde van dieren en van anti-speciesism,
  • leren loslaten van (oude) verwachtingen en groeien naar samen beleven.

Een opleidigingstraject vol nieuwe inzichten, die breken met de nog gangbare overtuigingen en gewoonten in een cultuur waarin de mens nog centraal staat en waarin dierwetenschappen vastlopen wanneer het gaat om het dier als subject.

Persoonlijke groei is dan ook een belangrijk element in deze opleiding om ruimte te maken voor de vele baanbrekende inzichten. De prestatiegerichte benadering maakt plaats voor ervaringsgericht leren. Het gaat er niet om wat je bereikt, maar hoe je daar samen naartoe groeit.

Een ‘must’ voor iedereen die zich wil verdiepen in een veranderende, moderne en ethische benadering van samenleven met andere dieren.

"Elke les ontvang je nieuwe zeer inspirerende informatie. Maar dan ook echt nieuwe informatie. Er is geen referentie kader waar je mee kunt vergelijken. Informatie die je in geen enkel andere opleiding/studie terug vindt." [Learning Animals student 2015]

Programma:
Het opleidingsprogramma brengt je naar de voorhoede van een evolutie in ons samen-leven met andere dieren, in kennis van het paard als subject en in het begrip van de toepassing in je eigen relatie met paarden. Nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten worden doorlopend in het programma meegenomen, mede doordat de oprichters van Learning Animals - wereldwijd erkent als pioniers - zich dagelijks inzetten en bijdragen, zowel op academisch als op praktijk-niveau aan een groeiend bewust zijn voor dierenwelzijn en een evolutie binnen dierethiek. 

De verschillende modules benadrukken het belang van kennis van cognitie en van relatie-dynamiek, en leren je te laten kijken vanuit het oogpunt van het paard, het paard als individu (want elk paard is anders en uniek) en daar ook in de praktijk vanuit te kunnen gaan. Je leert het belang en de betekenis van de eigen emotionele, cognitieve en sociale capaciteiten van paarden, en deze te waarborgen, of te helpen herstellen indien beinvloedt door eerdere ervaringen.

De Learning Animals opleidingen zijn internationaal erkend en richtinggevend binnen de studies op het gebied van de relatie tussen mensen en andere dieren. 

Exploring Non-human Otherness

Module 1: Dier-ethiek en de ontwikkeling van de relatie tussen mensen en andere dieren, verder leren kijken dan het menselijke referentie kader.

Module 2: De impact van het Behaviorisme en de principes van Cognitive Ethology, hoe conditionering groei begrenst

Module 3: Cognitie, Leren, en Kwaliteitsbelevingen van paarden

Applying the Learning Animals philosophy in daily life

Module 4: Dialoog en Sociale dynamiek, de cultuur van communicatie in een inter-species relatie

Module 5: Probleem ervaren en situaties faciliteren, aansluiten bij de aandacht van het individuele paard

Module 6: Ethiek en integriteit in de praktijk, Examen

Wat de opleiding je brengt:  
Je leert hoe je door het waarborgen van het paard als subject - eigenaar van een eigen wereld aan belevingen - en door het begrijpen van de cognitieve capaciteiten van het paard, en zijn/haar socio-cognitieve behoeften, diepgang en betekenis kan geven aan de relatie en hoe je welzijn verder kunt faciliteren en garanderen. Je leert hoe de relatie-dynamiek zich ontwikkelt, en wat je daar zelf in kunt betekenen en hoe je binnen je eigen interactie rekening kunt houden met gelijkwaardigheid. Een reis van intrigerende kennis en inspirerende praktijk, van anders kijken naar ons samenleven met andere dieren en naar de wereld van paarden met hun eigen perceptie, hun eigen belevingen, emoties en cognitie. Daarnaast zul je leren wat het belang is van de studies op het gebied van "dier-mens relaties" en de behoefte aan een kritisch perspectief om daadwerkelijk te kunnen groeien in kennis.

Na de opleiding Learning Horse© is een Learning Human© verdiepingstraject mogelijk (leren te garanderen van gelijkwaardigheid en kwaliteitsbelevingen binnen een professionele context / activiteiten waarbinnen ook andere mensen betrokken zijn). Iedereen die deze vervolgopleiding heeft afgerond heeft tevens de mogelijkheid om zich via het internationale Learning Animals Netwerk verder te blijven ontwikkelen.  

Kalender 2018:  

Module 1:            14 - 15 april 2018 | Amersfoort

Module 2:           19 - 20 mei 2018 | Zaterdag Emst, Zondag Amersfoort

Module 3:           16 - 17 juni 2018 | Zaterdag Emst, Zondag Amersfoort

Module 4:           14 - 15 juli 2018 | Zaterdag Emst, Zondag Amersfoort

Module 5:           18 - 19 augustus 2018 | Zaterdag Emst, locatie Zondag volgt

Module 6:           15 - 16 september 2018 | Amersfoort

Vragen / Inschrijving:  
De 2018 editie zal plaatsvinden tussen Emst (praktijklocatie Het Groene Huis) en het buitengebied van Amersfoort (Hotel Amersfoort). De opleiding bestaat uit 12 lesdagen, verdeeld over zes weekenden, die ongeveer om de vier weken zullen plaatsvinden. 

De kosten van de opleiding bedragen 2.250,- euro en zijn inclusief inschrijfkosten (150,- euro), lesmateriaal en inclusief 21% btw. Termijnbetaling is mogelijk. Koffie en thee zijn tijdens de opleidingsdagen de gehele dag beschikbaar, de lunch is niet inbegrepen. 

Wie de opleiding Learning Dog© heeft gevolgd betaald 2.100,- Euro (inclusief 21% btw). 

Voorwaarden: Voor het volgen van de opleiding Learning Horse© is het een vereiste om deel te hebben genomen aan het introductie-seminar "Het Cognitieve Paard" (of een eerdere opleiding van Learning Animals). De bevestiging van de inschrijving zal pas plaatsvinden nadat een telefonische intake heeft plaatsgevonden.

Termijnbetaling:

Uiterlijke datum betaling inschrijfgeld: 15 maart 2018: 150,- euro 
(bevestiging van deelname is pas definitief na ontvangst inschrijfgeld !)

Overige termijnen:
Termijn 1: 30 maart 2018: 350,- Euro
Termijn 2: 30 april 2018: 350,- Euro
Termijn 3: 30 mei 2018: 350,- euro
Termijn 4: 30 juni 2018: 350,- euro
Termijn 5: 30 juli 2018: 350,- euro
Termijn 6: 30 augustus 2018: 350,- euro

Een certificaat van deelname wordt aan het einde van het opleidingstraject, na afronding van het examen, uitgereikt.

Inschrijving: Inschrijven is mogelijk nadat een telefonische intake heeft plaatsgevonden. Een intakegesprek is vrijblijvend, we informeren je graag.  

De inschrijvingstermijn sluit vier weken voor start van de opleiding. Het minimum aantal deelnemers is 6, het maximum aantal deelnemers voor deze editie is 8 personen. 

Je kunt online een inschrijfverzoek versturen: Inschrijfformulier Learning Horse 2018 

Heb je vragen, wil je meer informatie over de Learning Horse opleiding, we beantwoorden ze graag.  

06-44834881

info@learning-animals.org

Ben je geïnteresseerd in dit opleidingstraject? Vraag dan een intake-gesprek aan, of neem contact op voor een gedetailleerd programma.