Learning Human - verdieping

Learning Human is een studieprogramma dat een verdiepingstraject biedt, exclusief voor diegene die een opleiding van Learning Animals in toegepaste zoöantropologie hebben gevolgd via de voorbereidende trajecten Learning Dog of Learning Horse, en die een goed begrip en verdere praktische vaardigheden willen ontwikkelen voor het faciliteren van mensen in hun interactie met andere dieren. Dit kan bijvoorbeeld zijn; het begeleiden van persoonlijke groeitrajecten in samenwerking met andere dieren, het begeleiden van eigenaren in consults, of vrijwilligers in asiels e.d.. Het Learning Human traject biedt een intense verdieping in bewust-zijn en bewust ervaren van relatie-dynamiek. Deelnemers ontwikkelen zich om binnen de activiteiten die zij begeleiden, een cognitieve context te herkennen, creëren en bewaken, zowel voor de betrokken mens-cliënt als voor alle andere betrokken dieren.

Het Learning Human traject biedt tegelijkertijd een verdieping om inzicht te krijgen in de dynamiek tussen mensen onderling in het algemeen, waardoor dit traject een boeiende verrijking is voor het beleven van sociale dynamiek waar en wanneer dan ook. 

Learning Human bestaat uit 6 studiedagen van theorie / praktijk die ongeveer elke 5 weken plaatsvinden. De dagen vinden plaatsen op de Learning Animals opleidingslocatie in Nistelrode. INSCHRIJVEN

Ben je geïnteresseerd in dit opleidingstraject? Vraag dan een intake-gesprek aan, of neem contact op voor een gedetailleerd programma.