Lezing - Het Cognitieve Paard - Vol !

zaterdag, 24 februari, 2018 - 13:00

Deze lezing is inmiddels vol ! Dank voor de interesse. 

Over ethologie, ethiek en de paard-mens relatie. 
Over Human-Animal studies, het perspectief van het paard en een veranderend paradigma. 

Learning Animals Introductie-lezing "Het Cognitieve Paard"

Van de schrijvers van Equus Lost? (The Cognitive Horse) het boek dat wereldwijd voor eye-openers en discussie zorgt. Het boek dat inspireert, een leidraad is. Een boek dat haaks staat op alles waar de mens tot nu toe aan gewend is: Het boek dat niet gaat over zoeken naar verbetering binnen een mensgericht kader, maar dat ruimte maakt om opnieuw onze relatie met paarden te begrijpen, vanuit het paard-perspectief.  

Een introductie-lezing van Learning Animals die deze keer specifiek zal gaan over de wereld van het paard en het belang van een evolutie in de relatie tussen paarden en mensen. De lezing zal de volgende onderwerpen behandelen:

- De aandacht van een paard. 
- Dierwetenschap: Blessing or Curse. Het probleem van de huidige kennisontwikkeling.
- De familie van een paard.
- Het wel- en niet zijn van paarden in paardencoaching en andere therapeutische ontwikkelingen. 
- Groeien naar een nieuw begrip van samenleven. 
- De Learning Horse opleiding binnen de Human-Animal Studies.

Een middag op reis naar het Cognitieve Paard. Inspirerend. Baanbrekend. Voor wie vérder wil. 

De lezing is een boeiende middag die stof tot nadenken meegeeft, en richting geeft voor diegenen die zoeken naar een relatie waarin de mens niet centraal staat. 

Voor wie geinteresseerd is in de opleiding Learning Horse, is deelname aan een van de introductie-lezingen een voorwaarde. De bijdrage voor de lezing wordt in dat geval van de opleiding-inschrijfkosten afgetrokken. Meer informatie over de eerstvolgende opleiding volgt begin 2018. De start in Nederland zal in het voorjaar van 2018 zijn. (Start opleiding in Italie: April 2018).