Onze missie

De missie van Learning Animals is om de cognitieve kant van de dieren te benadrukken om zo een plek te geven aan hun nieuwsgierigheid, hun ontdekkingsgedrag en hun ontwikkelingsmogelijkheden. De relatie met dieren en het werken met dieren vanuit de zoöantropologische benadering is van fundamenteel belang voor het welzijn van mens en dier, omdat zoöantropologie staat voor een relatie zonder (fysieke of mentale) spanning.